a

a

ISO 9001

Vele bedrijven kiezen voor het certificeren van hun kwaliteitszorgsysteem volgens ISO 9001. Sommige bedrijven hebben deze certificering omdat het door hun klant wordt gevraagd. Andere bedrijven kiezen voor dit kwaliteitszorgsysteem omdat ze graag hun processen continu willen verbeteren. In beide gevallen is het resultaat een gecertificeerd managementsysteem.

WAT IS ISO 9001

ISO 9001 brengt aan de hand van normpunten alle processen van een bedrijf in kaart. Door het standaardiseren van de processen en deze steeds verder aan te scherpen ontstaat een eenduidige werkwijze en worden knelpunten opgelost. Vervolgens kan dit kwaliteitszorgsysteem volgens ISO 9001 gecertificeerd worden. Hiermee wordt naar de buitenwereld aangetoond dat een bedrijf zijn zaken op orde heeft. Optimaal in bedrijf helpt graag bij het opzetten en in stand houden van dit zorgsysteem.

ISO 9001:2015

Let op: in oktober 2015 is een nieuwe versie van ISO 9001 gepubliceerd. Versie ISO 9001:2008 is vervangen door ISO 9001:2015. Versie ISO 9001:2015 gaat meer vanuit risicomanagement te werk en zal daardoor een andere denkwijze vereisen. Uw ISO 9001:2008 zal dus in de komende jaren moeten worden aangepast naar de nieuwe versie.

Vraag een OFFERTE aan voor uw ISO 9001-traject.
Meer informatie over ISO 9001:2015? Neem CONTACT op.
Meer informatie over LEAN.