a

a

ISO 9001 certificering

Veel bedrijven kiezen voor het certificeren van hun kwaliteitszorgsysteem volgens ISO 9001. Sommige bedrijven hebben de ISO 9001 certificering omdat het door hun klant wordt gevraagd. Andere bedrijven kiezen voor dit kwaliteitszorgsysteem omdat ze graag hun processen continu willen verbeteren. In beide gevallen is het resultaat een gecertificeerd managementsysteem.

ISO 9001 certificeren

Maar ISO 9001 certificeren; wat is dat nu eigenlijk? ISO 9001 brengt aan de hand van normpunten alle processen van een bedrijf in kaart. Door het standaardiseren van de processen en deze steeds verder aan te scherpen, ontstaat er een eenduidige werkwijze en worden knelpunten opgelost. Vervolgens kan dit kwaliteitszorgsysteem volgens ISO 9001 gecertificeerd worden. Hiermee wordt naar de buitenwereld aangetoond dat een bedrijf zijn zaken op orde heeft. Optimaal in Bedrijf helpt graag bij het opzetten en in stand houden van dit zorgsysteem. De mogelijkheden die hieronder vallen zijn:

Waarom een ISO 9001 certificering?

Veel klanten willen vooral samenwerken met een bedrijf dat een ISO 9001 certificaat heeft. Dat is voor een klant een bewijs dat u werkt volgens een bepaald kwaliteitsmanagementsysteem. Een reden om uw bedrijf volgens ISO 9001 te laten certificeren is dus om betrouwbaarheid naar uw klanten uit te stralen en misschien zelfs meer klanten binnen te halen.

Echter, het is in eerste instantie natuurlijk voor uw bedrijfsprocessen belangrijk om afspraken te maken over hoe het werk gedaan moet worden en met welke hulpmiddelen dit gedaan moet worden. Zo hoeft uw personeel niet steeds na te denken over welke stappen doorlopen moeten worden en zullen er ook minder fouten ontstaan. Wanneer u gaat controleren of er ook echt volgens de procedures gewerkt wordt, ontdekt u snel de knelpunten. Zo kunt u de procedures blijven aanpassen en vastleggen, zodat deze knelpunten opgelost worden. Zo ontstaat er een kwaliteitsmanagementsysteem, dat u kunt laten certificeren volgens ISO 9001. Zo zorgt u ervoor dat uw processen geoptimaliseerd zijn en maakt u dit ook officieel kenbaar aan uw (potentiële) klanten.

ISO 9001:2015

In oktober 2015 is versie ISO 9001:2008 vervangen door de nieuwe versie ISO 9001:2015. Versie ISO 9001:2015 gaat meer vanuit risicomanagement te werk en zal daardoor een andere denkwijze vereisen.

Ook een ISO 9001 certificering voor uw bedrijf?

Wilt u de procedures en processen binnen uw bedrijf ook verbeteren en een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, al dan niet volgens de ISO 9001 norm? Optimaal in Bedrijf begeleidt u tijdens dit gehele proces. Ik certificeer niet zelf maar zet het gehele systeem voor u op en begeleid de externe audit. Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een ISO 9001-traject!

Vraag een OFFERTE aan voor uw ISO 9001-traject.
Meer informatie over ISO 9001:2015? Neem CONTACT op.
Meer informatie over LEAN.