a

a

Alles over een SCIOS scope certificering

In diverse gevallen is het noodzakelijk om een SCIOS-inspectie te laten uitvoeren. Zoals een SCIOS scope 8 inspectie voor elektrische installaties, of een SCIOS scope 12 inspectie voor zonnestroominstallaties. Dit kan gaan om een eerste inspectie na inbedrijfname (EBI) of om een periodieke inspectie (PI). Om deze SCIOS-inspecties te mogen uitvoeren, dient de inspecteur een SCIOS-diploma te hebben en dient het inspectiebedrijf een SCIOS-certificaat te hebben. Aan deze SCIOS scope certificering zijn een aantal eisen gesteld.

Eisen SCIOS certificatie

Voor een geslaagde SCIOS certificatie is het nodig om een aantal stappen te doorlopen.

  1. Bepaal de te certificeren scope(s) en het werkgebied binnen de scope: de EBI, PI en/of PO
  2. Zet een kwaliteitsmanagementsysteem op dat voldoet aan NEN-EN-ISO 9001 en aan de SCIOS Certificatieregeling
  3. Laat de inspecteurs hun SCIOS-diploma behalen middels een SCIOS erkend examen
  4. Zorg dat de meetmiddelen voldoen aan Technische Document 17 (Meetmiddelen)
  5. Sluit een overeenkomst met een Certificatie instelling (CI)
  6. Voer het minimum aantal inspecties uit volgens de SCIOS Certificatieregeling en werk volgens het kwaliteitsmanagementsysteem
  7. Doorloop met de CI de systeemaudit (certificatie-onderzoek) en de praktijkaudit
  8. Verwerk alle benodigde gegevens in het SCIOS-portaal

Na het succesvol doorlopen van de SCIOS certificatie mag u uw SCIOS-certificaat in ontvangst nemen.

SCIOS Certificatieregeling

De SCIOS Certificatieregeling omschrijft aan welke eisen het kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Ten eerst zal deze moeten voldoen aan de ISO 9001 norm. Dit betekent dat deze norm volledig moet worden geïmplementeerd, maar niet apart hoeft te worden gecertificeerd. Ten tweede worden er eisen gesteld op basis van een aantal technische documenten (TD 16 Specifieke verplichtingen, TD 17 Meetmiddelen en het TD van de betreffende scope). En als laatste staan er nog een paar aanvullende eisen in zowel de Deelregeling als in de SCIOS Certificatieregeling.

SCIOS kwaliteitsmanagementsysteem

Het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem kost de nodige tijd en werk. Er dienen interne audits te worden uitgevoerd, er dient een directiebeoordeling te worden opgesteld, de klanttevredenheid dient gemeten te worden en dit alles wordt in procedures omschreven. Om er voor te zorgen dat het kwaliteitsmanagementsysteem volledig voldoet aan de ISO 9001 norm, kunt u hiervoor een deskundig adviseur inhuren. Optimaal in Bedrijf is gespecialiseerd in het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001. Wilt u hier meer informatie over ontvangen? Neem contact op.

Vraag een OFFERTE aan voor uw ISO 9001-traject.
Meer informatie over ISO 9001:2015? Neem CONTACT op.
Meer informatie over LEAN.