a
a

Lean coaching

Met Lean wordt er in principe een nieuwe manier van werken geïmplementeerd waarin minder fouten gemaakt worden, er efficiënt gewerkt wordt en een kortere doorlooptijd wordt gerealiseerd. Maar mensen zijn gewoontedieren en wanneer een Lean traject is doorlopen, kan het daarom ook erg moeilijk zijn om niet terug te vallen in oude gewoontes. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, kunt u bij ons terecht voor Lean coaching en projectmanagement.

Lean project monitoren en bijsturen

Tijdens de Lean procesoptimalisatie is er een lijst met verbeteracties opgesteld, waarop moet worden toegezien. De dagstart of weekstart zal een gewoonte moeten worden, maar moet niet een lange vergadering worden. En de doelen van de organisatie dienen hierin terug te komen. Hierbij kan het prettig zijn als een ervaren Lean-adviseur de organisatie begeleidt.

Lean coach, adviseur of manager

De begeleiding van het Lean project kan in verschillende rollen zijn. Dit is maar net waar uw organisatie behoefte aan heeft.

  • Dit kan zijn als coach, waarbij de ondernemer of het management begeleid wordt. Er wordt hierbij geholpen om het doel voor ogen te houden en kritische vragen te stellen. Er wordt beoordeeld welke stappen er nog gezet moeten worden.
  • Dit kan zijn als adviseur, waarbij meer praktisch invulling wordt gegeven aan de verbeteracties en de dag-/weekstart. De planning van de acties moet worden bijgehouden en de acties moeten worden uitgezet en bijgesteld.
  • Dit kan zijn als interim manager. Soms is periodieke ondersteuning niet voldoende en is het nodig om vanuit de organisatie een nieuwe manier van werken te leiden. Er is toezicht nodig op de uitvoering van het werk en er is behoefte een adequate bijsturing.

Houd uw Lean traject op het juiste spoor!

Merkt u dat er langzamerhand weer in oude gewoontes teruggevallen wordt en wilt u voorkomen dat het hele Lean traject voor niets is geweest? Optimaal in Bedrijf kan u helpen als coach, adviseur of interim manager. Neem gerust contact op, dan spreken we door wat voor u de best passende oplossing is.

Vraag een OFFERTE aan voor uw LEAN-traject.
Meer informatie over ISO 9001.