De 8 verspillingen binnen Lean management

Als bedrijf willen we zo goed mogelijk aan de klantvraag voldoen. Dat klinkt simpel, maar in de praktijk blijkt dit lastiger te zijn. De afdeling productie probeert zo goed mogelijk invulling te geven aan wat de verkoop heeft verkocht, maar te vaak worden onduidelijkheden in deze verkoopinformatie door productie naar eigen inzicht ingevuld. We doen uiteindelijk meer dan werkelijk nodig is en meer dan de klant wenst. Dit stukje meerwerk levert geen toegevoegde waarde voor de klant. Binnen Lean management noemen we dit verspillingen.

8 soorten verspillingen

Het moge duidelijk zijn dat we verspillingen zo veel mogelijk willen voorkomen. Deze kosten ons namelijk geld en tijd, waardoor we minder winst maken dan eigenlijk mogelijk zou zijn. Onder deze verspillingen verstaan wij 8 verschillende soorten. Die sommen we hieronder even op.

Correctie: Het corrigeren van fouten kost extra tijd en energie. Kan het ook in 1 keer goed?
Transport: Het continu verplaatsen van producten van de ene afdeling naar de andere of het tussentijds verzamelen kost extra tijd. Is dit transport werkelijk nodig?
Beweging: Onnodige en onlogische routes van mensen en materialen kost extra tijd.
Wachten: Wanneer mensen of producten moeten wachten tot men verder kan met bewerking, wordt er geen toegevoegde waarde aangebracht. De bewerkingen zijn dan niet juist getimed.
Overbewerking: Wanneer je een product mooier, groter, of luxer wordt gemaakt dan waar de klant om heeft gevraagd, geeft dit geen toegevoegde waarde. Het kost extra tijd en geld en de klant heeft hier niet altijd behoefte aan.
Overproductie: Misschien zit de klant helemaal niet te wachten op een snellere levering of meer producten. Is dit werkelijk een waardevermeerdering voor de klant?
Voorraad: Bij het maken van voorraad is er het risico dat het weggegooid moet worden wanneer het ontwerp wordt aangepast of de vraag afneemt.
Talent: Worden de kennis en vaardigheden van de werknemers volop benut? Wordt het talent van de medewerker verspilt?

Oplossingen met Lean management

Om deze verspillingen weg te kunnen nemen moet er kritisch naar een productieproces worden gekeken. Dat is het moment waarop ik instap. Bij iedere stap gaan wij samen na of de stap nuttig is. Levert dit een toegevoegde waarde voor de klant of kun je de stap beter uit je productieproces halen? Samen gaan we zo op zoek naar een nieuw, vlotter en beter productieproces, zodat jullie het beste uit het bedrijf kunnen halen.

Interessant artikel? Deel het op social media