ARTIKELEN

De wereld staat niet stil. Wetgeving verandert geregeld en normen worden opnieuw ontwikkeld.

Middels periodieke berichtgeving wordt u hiervan op de hoogte gehouden op deze website.


ISO 9001. Een last of een zegen?

Is ISO 9001 de oplossing? Het komt regelmatig voor dat je alleen je product of dienst kan aanbieden als je ISO 9001 gecertificeerd bent. Een klant doet anders geen zaken met je. Voor deze certificering “moet” je een kwaliteitsmanagementsysteem opzetten en hier uitvoering aan geven. Maar wanneer je bedrijf ontLees verder...