a
a

5S Lean methode

De 5S methode is een methode binnen Lean management die zich vooral focust op het organiseren van de werkplek. Lean draait natuurlijk allemaal om het verminderen van de fouten in de producten en het proces en om efficiënt te werken. Een nette, overzichtelijke en georganiseerde werkplek is daarin heel belangrijk. Daarvoor is de 5S methode ontwikkeld.

Wat is de 5S methode?

De 5S methode is één van de onderdelen van Lean management, maar wel het startpunt van de verbeteringen binnen het verbeterproces. De 5S methode is bedoeld om een nette en overzichtelijke werkplek te creëren, zodat er efficiënt kan worden gewerkt. Het scheelt tijd in zaken zoeken en een plekje ervoor vinden. De 5S methode zijn 5 stappen die moeten worden doorlopen.

  1. Scheiden: Doe weg wat niet meer wordt gebruikt.
  2. Schikken: Ga alle materialen en middelen sorteren en geef ze een vaste plaats.
  3. Schoonmaken: Maak de werkplek schoon en repareer gebreken.
  4. Standaardiseren: Bepaal een standaard aanpak voor het netjes en schoonhouden van de werkplek.
  5. Standhouden: Implementeer de standaardaanpak en controleer hierop.

De voordelen van de 5S methode binnen Lean optimalisatie

De 5S methode heeft veel voordelen. Met een efficiënte werkplek hoeft er minder gezocht te worden, waardoor onnodige bewegingen van mens en materialen ook verminderd worden. Ook raakt er minder snel iets kwijt en liggen er geen onnodige dingen in de weg. Zo blijft er meer ruimte over, worden er minder fouten gemaakt en is er een verkorting van de doorlooptijd. Het proces wordt efficiënter en duidelijker.

5S methode implementeren binnen uw bedrijf

De uitdaging zit ‘m vaak in het implementeren van de 5S methode. Het is belangrijk om te beseffen dat de 5S methode een middel is om een doel te bereiken en het geen doel an sich is. Het is dus belangrijk om te bepalen welke doelen u wilt bereiken. Wanneer een overzichtelijke en georganiseerde werkplek past bij uw doelen, kan de 5S methode zeker lonend zijn voor uw bedrijf. Het implementeren hiervan is vaak wel een uitdaging. Het vereist namelijk een verandering van de bedrijfscultuur en doet een beroep op het vermogen van het personeel om nieuwe gewoontes aan te leren en over te dragen.

De 5S methode voor uw bedrijf

Wilt u graag de 5S methode ook implementeren om de doelen van uw bedrijf te behalen, schakel dan Optimaal in Bedrijf in. Wij zijn gespecialiseerd in Lean procesoptimalisatie en staan u graag bij. Neem voor meer informatie gerust contact op!

Vraag een OFFERTE aan voor uw LEAN-traject.
Meer informatie over ISO 9001.