a
a

Directiebeoordeling ISO 9001

Een van de belangrijkste onderdelen binnen het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem is de periodieke directiebeoordeling. Het is een groot misverstand dat het bij de ISO 9001 directiebeoordeling draait om de prestaties van de directie. Dit is niet het geval. Het gaat hierbij vooral om de prestaties van de organisatie en de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem; want het is de taak van de directie op deze beoordeling uit te voeren. Maar hoe werkt een ISO 9001 directiebeoordeling precies? Optimaal in Bedrijf helpt u hier graag bij en vertelt u er meer over.

Wat wordt er behandeld in de ISO 9001 directiebeoordeling?

In de ISO 9001 norm staat dat de directie van een bedrijf betrokken moet zijn en leiderschap moet tonen met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem. Doordat het kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd moet zijn op de strategische richting van de organisatie, is dit een logische eis. Om deze betrokkenheid aan te tonen, is de directiebeoordeling binnen de ISO 9001:2015 een belangrijk onderdeel. Tijdens de directiebeoordeling wordt gecontroleerd of alle aspecten van het kwaliteitsmanagementsysteem ook echt werken. Is er een continu proces van verbetering? Zijn we de klanten zo goed mogelijk van dienst? Aan de hand van de uitkomsten van de directiebeoordeling kunnen er binnen de organisatie besluiten genomen worden om het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren.

Format voor de directiebeoordeling ISO 9001

In ieder geval dient de directiebeoordeling zeker eens per jaar plaats te vinden. In principe bestaat de directiebeoordeling uit de volgende drie stappen:

  • Het verkrijgen van input ter voorbereiding op de directiebeoordeling.
  • Het vormen van een oordeel over het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem
  • Het opstellen van een directiebeoordeling aan de hand van de output

De directie zelf en de kwaliteitsmanager hoeven niet alles zelf te doen. Bij de voorbereiding en het vastleggen kan een externe adviseur ondersteunen, zodat het volledig aan de norm voldoet. Daarnaast heeft de kwaliteitsmanager een coördinerende rol; hij of zij ziet erop toe dat het kwaliteitsmanagementsysteem naar behoren functioneert en actueel blijft.

Hulp nodig bij de directiebeoordeling ISO 9001?

Gaat het bedrijf voor het eerst een directiebeoordeling opstellen of is er over het algemeen gewoon onduidelijkheid over hoe dit precies opgepakt moet worden en wat de eisen zijn van de directiebeoordeling in de ISO 9001 norm? Optimaal in Bedrijf staat u bij met raad en daad. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op!

Vraag een OFFERTE aan voor uw directiebeoordeling.
Meer informatie over ISO 9001.